Jestem doktorem Fizyki. Od początku mojej pracy naukowej zajmuję się układami złożonymi oraz interdyscyplinarnymi zastosowaniami fizyki statystycznej: sieciami złożonymi, socjofizyką oraz fizyka w medycynie. Obecnie realizuje grant Fuga „Procesy nierównowagowe na sieciach wielopoziomowych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Studia doktoranckie odbyłam na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od marca 2009 pracowałam w projekcje Europejskim "CyberEMOTIONS”, dzięki czemu mogłam doświadczyć pracy w międzynarodowym oraz interdyscyplinarnym zespole. W 2011 obroniłam rozprawę doktorską „Skalowanie i korelacje w dynamice społeczności internetowych” pod opieką prof. dr. hab. Janusza Hołysta, ściśle zwianą z projektem "CyberEMOTIONS”.

Pomiędzy majem 2013 a majem 2014 pracowałam w Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, w grupie Section for Science of Complex Systems, kierowanej przez prof. Stefana Thurnera. Byłam zatrudniona w ramach projektu LASAGNE multilayer spatiotemporal generalized networks (projekt UE 7 PR)). Moim zadaniem była analiza olbrzymich danych medycznych (big data) pochodzących od 8 milionów pacjentów.

Wiedza zdobyta podczas pracy w projekcje LASAGNE umożliwiła mi aplikację (zakończoną sukcesem) o dwuletni staż Fuga (projekt NCN pt.Procesy nierównowagowe na sieciach wielopoziomowych), w ramach którego postanowiłam kontynuować tematykę sieci wielopoziomowych. W powyższym grancie wraz z prof. Katarzyną Sznajd-Weron zajmujemy się teoretycznym modelowaniem dynamiki opinii na sieciach wielopoziomowych

Przebieg pracy naukowej

 • Od 10/2016 Politechnika Warszawska
  Adiunkt naukowy na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN "Sonata Bis" (kierownik prof. nzw. dr hab. Agata Fronczak)
 • 10/2014 - 09/2016 Politechnika Wrocławska
  Staż podoktorski na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki w ramach projektu NCN "Fuga" (opiekun: prof. dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron)
 • 05/2013 - 05/2014 Medical University of Vienna
  Staż podoktorski (postdoc) na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu,Section for Science of Complex Systems, praca w projekcje EU FP7, "LASAGNE"
 • 22.12.2011 Politechnika Warszawska
  Nadanie stopnia doktora nauk fizycznych przez Radę Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • 01.12.2011 Politechnika Warszawska
  Obrona rozprawy doktorskiej „Skalowanie i korelacje w dynamice społeczności internetowych” pod opieką prof. dr. hab. Janusza Hołysta.
 • 07/2010 - 01/2013 Politechnika Warszawska
  Asystent naukowy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, zatrudniony w projekcie EU FP7 "CyberEMOTIONS"
 • 2006 - 2011 Politechnika Warszawska
  Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki
 • 14.10.2006 Politechnika Warszawska
  Obrona pracy dyplomowej „Analiza struktury sieci branż i firm: badania metodami fizyki statystycznej” pod opieką prof. dr. hab. Janusza Hołysta
 • 2001 - 2006 Politechnika Warszawska
  Studia magisterskie na Wydziale Fizyki, specjalność Fizyka Komputerowa; studia ukończone z oceną celującą

Curriculum Vitae

Po kliknięciu pobieranie rozpocznie się automatyczne